csen
Výnos Kingspan Běhu proti rakovině pomůže pacientkám onkologie

Výnos Kingspan Běhu proti rakovině pomůže pacientkám onkologie

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes převzala výtěžek druhého ročníku Kingspan Běhu proti rakovině, který se v Hradci Králové uskutečnil v neděli 8. října současně s Hradeckým půlmaratonem a Maratonem Hradec Králové. Zástupci společnosti Kingspan, která podstatným způsobem napomohla vzniku této charitativní akce a Sportvisio, která akci pořadatelsky zajišťuje, dnes společně předali šek na celkem 374.050 korun. Peníze budou využité na léčbu pacientek s karcinomem prsu metodou brachyterapie.

Při brachyterapii lékaři aplikují plastické trubičky do místa lůžka nádoru a provedou ozáření. Metoda zvyšuje komfort pacientek, zkracuje léčbu a snižuje riziko komplikací. FN HK je jedinou nemocnicí v ČR, která tuto metodu využívá. „Od roku 2012 jsme touto metodou odléčili celkem 130 pacientek. V našich podmínkách je limitujícím faktorem cena plastických trubiček, která se pohybuje kolem 35.000 korun na jednu pacientku a u hospitalizovaných pacientek je nelze vykazovat pojišťovně. Celý projekt by nebylo možné uskutečnit bez této finanční podpory,“ uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.


Zástupce společnosti Kingspan a.s. Štefan Makariv dnes řekl, že má ohromnou radost, že celá akce postupně získává své příznivce. „Pevně věřím, že budeme ve spolupráci pokračovat a doufám, že v dalším roce vybereme ještě více peněz než v letošním roce,“ řekl při předávání.
Do letošního Kingspan Běhu proti rakovině se zapojilo rekordních téměř 400 běžců, kteří absolvovali pět kilometrů dlouhý nesoutěžní běh či pochod podél řeky Orlice a centrem města. „Výtěžek tvoří startovné ve výši 300 korun, firma Kingspan a.s. tuto částku za každého účastníka zdvojnásobila. Další peníze tvoří příspěvky individuálních dárců. Důležitá je pro nás transparentnost, všechny vybrané peníze směřují na pomoc onkologickým pacientům,“ řekl ředitel společnosti Sportvisio Roman Šinkovský. Podrobnější informace o Kingspan Běhu proti rakovině můžete najít na www.sportvisio.cz. Generální partner akce společnost Kingspan, a.s., výrobce sendvičových izolačních panelů, působí v Hradci Králové od roku 1998 a v současnosti zaměstnává na 400 lidí. Více naleznete na 

zpátky nahoru

F I Y