csen

Rok 2020 otevírá pro sportovní organizaci Sportvisio již svou osmou sezonu. A osm je i odhodlaných a statečných osob, které se každý den snaží odvést své maximum, aby naplnili stále větší očekávání sportující veřejnosti. Míša Knížková, Jana Mílová, Petra Stříteská, Oli Šinkovská, Vlasta Karal, Pavel Cibulka, Kuba Procházka a Roman Šinkovský - to jsou ti, kteří nesou v tomto roce obrovské břímě 14 lokalit série GLADIATOR RACE, 7 běžeckých závodů SPORTVISIO, 6 dětských kempů a dalších mnoha akcí (sportovní dny, dětské a firemní akce). V loňském roce s námi sportovalo celkově více než 25.000 lidí, což by bez angažovanosti a skvělé pomoci dalších stovek dobrovolníků a externích spolupracovníků bylo naprosto nereálné.

Vám všem DÍKY ŽE JSTE S NÁMI, MY JSME RÁDI S VÁMI!

Roman Šinkovský, ředitel Sportvisio

 

SportVisio, z.s. je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a sdružují se v něm občané k poskytování prospěšných činností v oblasti sportu, volnočasových aktivit, rekreace, pohybu a pobytu v přírodě.


Základní cíle sdružení jsou:

  •     podpora a rozvoj sportu pro všechny

  •     podpora a rozvoj sportu pro děti a mládež

  •     podpora zdravého životního stylu

  •     budování platformy pro rozvoj sportovního a kulturně-společenského života v místní komunitě

  •     podpora a rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnické služby

  •     ochrana a tvorba životního prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje

  •     osvěta v souladu se zaměřením sdružení

  •     podpora organizované sportovní, pohybové a volnočasové aktivity


Sportvisio, z.s. je řádně registrovaným subjektem na Ministerstvu vnitra pod č.j. VS/1-1/90874/12-R (IČO: 01227602).

Sportvisio, z.s.
Střední 1724/9
500 08 Hradec Králové

IČ: 01227602

E-mail: info@sportvisio.cz
Web: www.sportvisio.cz,  www.gladiatorrace.cz 
FB: facebook.com/sportvisiofacebook.com/czechgladiatorrace

F I Y