csen

HRADECKÝ KOLOBĚH - "ve dvou to dáš"

 • HRADECKÝ KOLOBĚH je závodem smíšených dvojic na 19 km.

 • Dvojice se skládá z jednoho běžce a jednoho cyklisty.

 • Dvojice se může během závodu libovolně na kole střídat.

 • Výměna kola musí probíhat vždy z ruky do ruky a jen v momentě, kdy na kole nesedí žádný ze závodníků.

 • Cyklista i běžec se od sebe mohou vzdálit na libovolnou vzdálenost, ale předání kola je vždy z ruky do ruky.

 • Běžec se nesmí žádným způsobem dotýkat cyklisty (resp. jedoucího kola) a nesmí být žádným způsobem připojen ke kolu.

 • Porušení těchto pravidel vede k diskvalifikaci.

 • Používání helem je dobrovolné.

 • Doporučujeme trekingové, crossové či MTB kolo. Trať vede i terénem.

 • Neexistuje žádné omezení v typu a vybavení kola.

 • Kategorie FAMILY - rodič + dítě (do 18 let), bez rozdílu pohlaví

 • Ostatní dvojice patří do kategorie OPEN (bez věkového omezení).

 • Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. Dále jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele, Policie ČR a respektovat je.

 • Před startem a v cíli si mohou závodníci nabrat iontové nápoje od firmy X-IONT, v průběhu závodu pořadatel občerstvení nezajištuje.

 • Startovné se v případě neúčasti nevrací.

 • Startuje se za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.

 • Organizátor závodu nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené na majetku nebo za zranění související s účasti na závodu nebo jeho návštěvou. Závodníci před stratem stvrzují svým podpisem, že toto berou na vědomí.

 • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lese, neničit lesní porost, neodhazovat žádné odpadky či jinak znečišťovat les.

 • Závodníci, kteří nedokončí závod, jsou povinni toto nahlásit pořadateli na tel. 778 081 011

F I Y