csen

PRAVIDLA REGISTRACE

Pokyny pro registraci běžeckých závodů:

1. Vytvoření uživatelského účtu a registrace do závodů -  Každý závodník (i dítě) musí mít vlastní účet na portále http://reg-sportvisio.cz - tj. rozdílné přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo), email může být pro více závodníků stejný. Teprve po vytvoření uživatelského účtu na portálehttp://reg-sportvisio.cz, si vpravo nahoře vyberete závod a přihlásíte se do něj.

Autorizace závodníka: Nový registrační systém požaduje tato data pro autorizaci závodníka: jméno, příjmení, datum narození a PSČ. Pokud zapomenete heslo, systém Vám jej pošle po vyplnění těchto autorizačních údajů.

 

2. Uživatelský účet: Zde se můžete přihlašovat do všech závodů pořádaných organizací Sportvisio. V sekci Moje Závody vidíte přehledně Vaše přihlášky i výsledky. V sekci Moje týmy vidíte přehledně všechny Vaše přihlášené týmy/dvojice/štafety. V sekci  Moje údaje si můžete změnit email, telefon a heslo do uživatelského účtu. Ostatní údaje pouze na žádost registrace@sportvisio.cz .

Žádáme závodníky, aby si pamatovali své přihlašovací údaje a vždy se přihlašovali do registračního systému pod stejným účtem. NIKDY NEVYTVÁŘEJTE U JEDNÉ OSOBY NOVÉ UŽIVATELSKÉ ÚČTY.

 

3. Registrace vícečlenných kategorií (týmy, dvojice, štafety): Klikněte na tlačítko “Vytvořit nový tým/dvojici/štafetu”.  Vepište do volného pole navrhovaný název týmu. Klikněte na tlačítko “Ověřit název týmu”. Pokud Vámi zvolený tým ještě neexistuje, objeví se zelené OK. Zadaný název týmu je k dispozici. Pokud Vámi zvolený tým již existuje, objeví se červeně: Uvedený název týmu je obsazený. V tomto případě musíte zvolit jiný název týmu, lze např. přidat číslovku 1, A. apod. nebo zvolit úplně jiný název týmu.

Závodník, který tým/dvojici/štafetu vytvořil, se stává jejím kapitánem, kterému přijdou obratem na email platební pokyny. Po uhrazení startovného přijde kapitánovi nový email potvrzující platbu a v něm je uveden kód pro přiřazení dalších závodníků do jeho týmu/dvojice/štafety. Kód předejte dalšímu členovi týmu/ dvojice/štafety, který ho uplatní při registraci do závodu u dané kategorie. Tímto způsobem bude další člen týmu/dvojice/štafety přiřazen.

POZOR!!! Kód lze použít pouze pro stejný závod ve stejný den, pro který kapitán tým/ dvojice/štafetu vytvořil/a.

Volitelné položky (pojištění, oblečení) si každý člen týmu/dvojce/štafety objednává a platí sám.

Přihlášení do již registrovaného týmu/dvojice/štafety: v případě, že se chcete připojit do již registrovaného týmu, kapitán, který tento tým/dvojici/štafetu vytvořil, Vám předá po zaplacení startovného unikátní kód, který použijete následujícím způsobem. Vytvoříte si vlastní uživatelský účet do systému http://reg-sportvisio.cz (nebo se do systému přihlásíte již vytvořenými údaji), zvolíte si daný závod a kliknete na tlačítko “Přihlásit se do již existujícího týmu/dvojice/štafety”. Do prázdného okénka vložíte kód a kliknete na “Ověřit kód”. V případě, že vše je v pořádku, objeví se:  Ok. Zadaný kód je pro tým: ………… (název týmu, který zvolil Váš kapitán). A vy dokončíte registraci odkliknutím podmínek a odesláním registrace.

 

4. Vytvoření účtu a registrace do závodu pro jiného závodníka - Při přihlašování jiné osoby nebo více závodníků (využívají především rodiče pro přihlašování svých dětí nebo firmy pro své zaměstnance), musíte pro každého závodníka vytvořit nový uživatelský účet, který musí mít tyto unikátní informace (jméno a příjmení, datum narození a PSČ). Zvolte nové přihlašovací jméno a heslo a vyplňte registrační formulář. Můžete použít stejný email jako u vlastní registrace. Berte však v potaz, že veškeré informace určené závodníkům budou odesílány na uvedený email při vytváření účtu, prosíme tedy o jejich přeposlání. Je nutné informovat Vámi přihlášené závodníky, že jim byl vytvořen uživatelský účet na portálehttp://reg-sportvisio.cz.

 

5. Problém s registrací - Pokud má závodník již vytvořen účet na portálehttp://reg-sportvisio.cz, musí se přihlásit v horní části obrazovky nad modrým pruhem a vyplnit přihlašovací jméno a heslo (nevyplňujte znovu svoje kompletní přihlašovací údaje do registračního formuláře - mohlo by vést k založení nového účtu). Pokud zapomenete své přihlašovací údaje nebo heslo, použijte funkci „Zapomenuté heslo“. Vyplníte základní autorizační údaje (jméno a příjmení, datum narození a PSČ) a následně Vám přijde na zadaný email náhradní heslo.

 

6. Platba startovného: Každý registrovaný závodník je povinen uhradit startovné do 7 dnů od registrace. V případě, že startovné není včas uhrazeno, registrace je automaticky vymazána. V tomto případě je nutno se do závodu registrovat znovu. Pokud jste startovné uhradili po lhůtě 7 dní od registrace, pravděpodobně Vaše registrace nebyla spárována s Vaší platbou a ve startovní listině nejste uvedeni. V tomto případě nás kontaktujte na registrace@sportvisio.cz

 

7. Výměna závodníků – přepis startovného v rámci jedné kategorie - ONLINE REGISTRACE. Po přihlášení do svého účtu vyberte v levém menu “Moje závody“, zde si vyberte závod, ze kterého se chcete odhlásit, klikněte na „zrušit registraci“, zde Vám bude vygenerován kód. Tento kód je Vám automaticky odeslán na Váš e-mail, kód předejte svému náhradníkovi. POZOR: Kód lze použít pouze pro stejný závod, ve stejný den a stejnou kategorii (jednotlivec pouze v jednotlivcích - muž může předat ženě a obráceně, mix pouze v mixech, tým pouze v týmech), ze kterého jste se odhlásili. Vygenerovaný kód neplatí pro jinou kategorii, než byl původní závodník přihlášen. Po vygenerování tohoto kódu, bude původní závodník automaticky vymazán ze startovní listiny. V případě, že součástí zrušené registrace jsou volitelné položky (pojištění, oblečení apod.), kontaktujte nás nejpozději do 7 dnů od konání akce na emailu registrace@sportvisio.cz.

Nový závodník se přihlásí do závodu a použije vygenerovaný kód pro 100% slevu na startovném. V případě zájmu o další volitelné položky (např. pojištění, oblečení apod.) si je uhradí navíc dle vygenerované částky. Výměna závodníků tímto způsobem přes on-line registraci bude možná pouze do poslední neděle (do 20:00) před závodem, následně pouze na místě za administrativní poplatek 50,- Kč.

Výměna závodníků na daný závod je možná z technických důvodů pouze jednou.

 

8. Výměna závodníků – přepis startovného v rámci jedné kategorie - NA MÍSTĚ: V případě, že místo Vás poběží náhradník a tuto změnu budete hlásit na místě, musí se Váš náhradník prokázat vytištěným emailem s potvrzením o zaplacení startovného.

 

9. Změna kategorií: V případě, že chcete změnit v rámci jedné akce kategorii (např. místo jednotlivců dvojice, apod.), kontaktujte nás na email: registrace@sportvisio.cz. Změnu lze nahlásit nejpozději do poslední neděle (do 20:00) před závodem, následně pouze na místě za administrativní poplatek 50,- Kč.

 

10. Při neúčasti se startovné z administrativních a organizačních důvodů nevrací.

 

11. Každý registrovaný závodník je povinen uhradit startovné do 7 dnů od registrace. V případě, že startovné není včas uhrazeno, registrace je automaticky vymazána. V tomto případě je nutno se do závodu registrovat znovu a kontaktovat nás na registrace@sportvisio.cz.

 

12. Přihlášením do závodu souhlasí každý účastník s faktem, že pořadatel nenese žádnou právní odpovědnost za zranění, případnou smrt nebo poškození materiálu vzniklého v průběhu této akce. Závodník potvrzuje, že se akce účastní dobrovolně a na vlastní zodpovědnost.

 

13. Přihlášením do závodu souhlasí každý účastník s podmínkami registrace a pravidly závodu (mj. i s faktem, že v případě neúčasti se startovné nevrací a v případě zrušení závodu z důvodu zásahu vyšší moci (např. živelné pohromy, válečný stav apod.) se startovné také nevrací.

 

 

Jakékoli dotazy ohledně registrace běžeckých akcí Vám ráda zodpovíme na registrace@sportvisio.cz.           

Díky a těšíme se na Vás na startu!

 

F I Y