csen
SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ!

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ!

Milí běžci,
vzniklá situace způsobená šířením koronaviru je velmi složitá a nepřehledná, v podstatě se mění téměř každým dnem a každou hodinou. Je již naprosto jasné, že nebudeme z důvodů mnoha nařízení Vlády ČR uspořádat některé akce v původních termínech. Nicméně jsme si vědomi, jak dlouho se na závody připravujete, kolik úsilí a energie Vás to stálo a jak moc se na ně těšíte. My, pořadatelé jsme na tom úplně stejně. Letošní závody připravujeme kontinuálně s naším týmem již více než půl roku, těšíme se na ně, jsou pro nás vyvrcholením naší práce a naší prioritou je všem závazkům dostát a akce uspořádat v náhradních termínech.


Samozřejmě víme, že to nebude jednoduché, že se dostaneme do kolize s jinými sportovními událostmi či Vašimi soukromými plány, a proto na vzniklou situaci reagujeme následovně:
- Akci KŘÍŽOVÁ DESÍTKA, (původní termín 22. 3. 2020) přesouváme. O novém termínu Vás budeme brzy informovat. Všechny zaplacené registrace se automaticky přesouvají na nový termín, není potřeba dělat žádné kroky. Registrace na tento přeložený závod budou probíhat i nadále za neměnnou cenu.
V případě, že se Vám nový termín z jakéhokoli důvodu nebude hodit, nabízíme Vám dvě varianty:
1. Celou uhrazenou částku si budete moci (bez jakýchkoli poplatků a storna) převést sami na jakýkoli jiný závod našeho kalendáře v roce 2020 (platí i na překážkové běhy GLADIATOR RACE ). Momentálně pilně pracujeme na systémovém řešení. Budeme Vás co nejdříve informovat.
2. Registraci na přesunutý závod můžete kdykoli po dobu online registrace (bude ukončena v úterý před konáním akce v novém termínu) zrušit a přeprodat na jakoukoli jinou osobu. Podrobnosti naleznete zde: (https://sportvisio.cz/ostatn…/177-pokyny-pro-registraci.html, bod 7.)
Prosíme, nepropadejme všeobecné panice, zoufalství a naštvání na aktuální omezení. Pojďme všichni v tuto chvíli ukázat, že jsme praví SPORTOVCI, a že se nevzdáme. Makejte v omezených možnostech i nadále, buďte nám věrní a my slibujeme, že budeme tvrdě pracovat na našem kalendáři tak, abychom Vám přinesli Vaše oblíbené akce v nezměněné podobě!
VÁŠ SPORTVISIO TEAM
PS:  

Dear runners,
the situation caused by the spread of coronavirus is very complex and confusing, essentially changing almost every day and every hour. It is already quite clear that due to many regulations of the Government of the Czech Republic we will not organize some events in the original terms. However, we are aware of how long you have been preparing for the races, how much effort and energy it cost you and how much you look forward to them. We organizers are exactly the same. This year's events have been continually being prepared by our team for more than half a year;
Of course we know that it will not be easy to collide with other sporting events or your private plans, so we respond to the situation as follows:
- We are moving the event KŘÍŽOVÁ DESÍTKA (original date 22. 3. 2020). We will inform you about the new date soon. All paid registrations are automatically moved to the new date, no action is required. Registration for this translated race will continue for a fixed price.
In case the new term is not suitable for any reason, we offer you two options:
1. You will be able to transfer the entire amount paid (without any charge) to any other race of our calendar in 2020 (also for the races Gladiator Race). We are currently working on a system solution. We will inform you as soon as possible.
2. You can cancel the registration for a moved race at any time during the online registration (it will end on Tuesday before the event at the new date) and resell it to any other person. Details can be found here: (https://sportvisio.cz/…/177-guidelines-for-registration.html, point 7.)
Please do not give up to the general panic, despair and anger at the current limitations. Let us all show at the moment that we are true athletes and that we will not give up. Keep working in the limited possibilities, be faithful to us and we promise to work hard on our calendar to bring you your favorite events unchanged!
YOUR SPORTVISIO TEAM
PS: TOGETHER WE ARE STRONGER!

zpátky nahoru

F I Y

Na webu používáme soubory cookies.

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití. Více info

Souhlasím

Cookies

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor, který se z naší webové stránky ukládá na pevný/hard disk (včetně mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresa (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na našem webu, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost souborů cookies buď vyprší na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) nebo vyprší po určité omezené době.

 

Důvod použití

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití.

Ochrana osobních údajů

Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

Druhy souborů cookies

Běžně a vždy s ohledem na aktuální vývoj v příslušných informačních technologiích používáme tyto typy souborů cookies:

(i) Vyžadované - jsou nezbytné a pomáhají Vám pohybovat se po webových stránkách a vidět určité funkce. Tyto soubory například zajišťují uložení nákupního košíku při všech krocích procesu uzavírání objednávky;

(ii) Funkční - umožňují zajistit ještě příjemnější zákaznický zážitek. Tyto soubory Vám pomáhají ukládat a připomínat Vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání apod.;

(iii) Výkonnostní - nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám umožňuje neustále vylepšovat naše webové stránky, aby pro Vás bylo nakupování co nejsnazší a nejpříjemnější;

(iv) Interakční - se používají k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor - co si myslíte o našich produktech, webových stránkách apod.. Tyto soubory cookies Vám umožní vyjádřit se na sociálních médiích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete, a popovídat si s pracovníky našich služeb. Můžete však také poradit našim ostatním (potenciálním) zákazníkům tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze;

(v) Cílení reklam - si zapamatují Vaše preference týkající se produktů a nakupování. Tyto soubory cookies nám umožní zjiš‘tovat, co máte rádi. Takže když například procházíte výsledky hledání ve vyhledávačích, budou se zobrazené reklamy více týkat Vašich preferencí.

 

Když chcete použití souborů cookies zakázat

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání, pokud s jejich užitím nebudete výslovně souhlasit. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsme pro Vás připravili zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/