csen
VYUŽITÍ VÝNOSU BĚHU PROTI RAKOVINĚ

VYUŽITÍ VÝNOSU BĚHU PROTI RAKOVINĚ

Využití výnosu Kingspan Běhu proti rakovině

"Zavádění nových metod onkologické léčby se často neobejde bez finančních zdrojů nad rámec standardního financování. Ve vyspělých zemích finanční dary významně přispívají ke kvalitě péče poskytované na špičkových pracovištích. Je potěšující, že tento trend se objevuje i u nás. Díky výtěžku dvou akcí Kingspan Běh proti rakovině mohla Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové zavést dvě nové metody léčby zářením a pomoci několika desítkám pacientek.

Výtěžek z prvního Kingspan Běhu proti rakovině byl použit na pořízení specializovaného brachyterapeutického aplikátoru kompatibilního s magnetickou rezonancí. Přístroj umožňuje revoluční skok v brachyterapii děložního hrdla. Naše klinika je prvním pracovištěm v České republice, kde byla zavedena adaptivní brachyterapie karcinomu hrdla děložního plánovaná při každé aplikaci výhradně magnetickou rezonancí a pacientkám je od ledna 2017 dostupná nejmodernější léčba srovnatelná s největšími centry v západní Evropě. Dosud bylo takto léčeno 25 pacientek.

Peníze získané z druhého ročníku Kingspan Běhu proti rakovině klinika využila pro pooperační radioterapii nádorů prsu technikou intersticiální brachyterapie. Podstatou techniky je implantace tenkých plastických trubiček přímo do lůžka nádoru během operace. Následně se do trubiček zavede radioaktivní zdroj dvakrát denně na několik minut 5 dní za sebou, poté jsou trubičky odstraněny a pacientka může domů. Od roku 2012 doposud jsme ozářili 128 pacientek. Výhodou tohoto postupu je nejen zkrácení celkové doby ozařování, ale především snížení radiační zátěže srdce, plic i celého prsu. Problém je, že neexistuje úhrada plastických trubiček u hospitalizovaných pacientek a proto jsme prostředky na tuto léčebnou metodu museli získávat ze sponzorských darů. Cena trubiček pro jednu u pacientku je kolem 35.000 až 40.000 korun. Díky výtěžku z Kingspan Běhu proti rakovině můžeme v našem projektu pokračovat."


prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.

přednosta Kliniky onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

zpátky nahoru

F I Y